نگرش:

گلوبال پتروتک کیش افق دید خود را دست یافتن به جایگاه برتر در صنایع حفاری و تبدیل شدن به یکی از برترین پیمانکاران حفاری قرار داده است که تمرکز آن بر نوآوری، کیفیت، ایمنی و مسئولیت‌پذیری از طریق تجربه، فناوری نوین و متنوع‌سازی فعالیت‌ها است.

 

ماموریت سازمان:

گلوبال پتروتک کیش قصد دارد از طریق ارائه خدمات کامل و یکپارچه از ابتدا تا پایان پروژه‌ها، به بزرگترین شرکت حفاری بخش خشکی و فراساحل در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. این شرکت از طریق ارزش گذاشتن به کارکنان، فراهم کردن محیطی امن برای کار، توجه به حفظ محیط زیست و رعایت بالاترین استانداردها و نظم مالی قصد رسیدن به اهداف زیر را دارد:

  • افزایش ارزش دارایی‌
  • پیشگام بودن در به کارگیری تکنولوژی های برتر و به روز
  • بهینه ساختن راندمان حفاری
  • افزایش استاندارد
  • تداوم برتری در بازار رقابت

ارزش‌های شرکت:

گلوبال پتروتک کیش مشتریان و کارفرمایان را دلایل موفقیت خود می‌داند و در تعامل با آنها ارزش‌های زیر را در نظر دارد:

- برداشتن گام‌های لازم برای حفاظت محیط زیست و بهداشت کارکنان، مشتریان و پیمانکاران و ایجاد فضای امن کاری در همه عملیات‌ها

- برداشتن گام‌های لازم برای انجام و تکمیل طرح‌های حفاری بر اساس نیازهای مشتریان به وسیله ارایه راه‌حل‌های بهینه

- عمل به تعهدات و پاسخگویی

- تلاش برای تفاهم و همکاری در زمینه رفع نیازهای مشتریان، کارکنان و حامیان

- کار گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک

ـ پاسخگو بودن برای رسیدن به رضایت کارفرما و اهداف گلوبال پتروتک کیش