شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش :
شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش در سال 1387 با هدف تامین خدمات حفاری و مدیریت طرح سرویس‌های حفاری تاسیس گردید و توانست با تکیه بر حضور نیروهای متخصص، تامین تجهیزات مطلوب و ارائه سرویس های با کیفیت؛ اهداف سازمانی و چشم انداز 4 ساله خود را محقق سازد.
قلمرو فعالیت‌های شرکت سروک کیش به اختصار عبارتند از:
• مدیریت یکپارچه سرویس‌های حفاری ( به صورت قراردادهای GC و MC)
• اجرای سرویس‌های حفاری
• تامین مواد سرویس‌های حفاری
شرکت سروک با توسعه یارد اهواز و کیش در تقویت توان عملیاتی خود گامی بلند برداشته و توانسته در کوتاهترین زمان ممکن با بازسازی سایت های عملیاتی و تجهیز ملزومات مورد نیاز، بهترین شرایط را به منظور توسعه فعالیت های عملیاتی فراهم نماید و در این راستا با ارتقای سیستم‌های انبارداری، کنترل کیفی و نگهداری و تعمیرات زمینه توسعه خدمات را بهبود داده است.
این شرکت به عنوان ارائه دهنده سرویس‌های حفاری در مجموعه شرکت‌های گروه گلوبال پتروتک معرفی گردیده ‌است. شرکت سروک با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و توان اجرایی بالای خود ماموریت دارد در پروژه‌های حفاری خشکی و دریایی کلیه خدمات پروژه‌ها را ارائه نماید. شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش قصد دارد با افزایش توان عملیاتی خود در حوزه بالا دستی صنعت نفت، به روند رو به رشد خود در تامین سرویس‌های حفاری و مدیریت بخش سرویس‌های حفاری ادامه داده و سهم قابل توجهی از بازار این صنعت را به خود اختصاص دهد.

وب سایت شرکت سروک