ارسال رزومه
نام (*)
مقدار نامعتبر
نام پدر (*)
مقدار نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
سال (*)
ورودی نامعتبر
تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه (*)
Invalid Input
معدل (*)
مقدار نامعتبر
نوع آموزش
Invalid Input
محل و موقعیت
Invalid Input
نوع آموزش
Invalid Input
مدت
Invalid Input
تاریخ
Invalid Input
مدرک
ورودی نامعتبر
نام زبان
Invalid Input
نوشتن
Invalid Input
نام زبان
Invalid Input
نوشتن
Invalid Input
نام زبان
Invalid Input
نوشتن
Invalid Input
نام زبان
Invalid Input
نوشتن
Invalid Input
آدرس (*)
مقدار نامعتبر
نوع شغل و حرفه ای که تمایل و یا آمادگی همکاری با شرکت را دارید بیان نمایید (*)
ورودی نامعتبر
شرایط عمومی استخدام: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس، معتقد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور ، التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار، نداشتن سابقه همکاری و عضویت در کلیه گروه های غیر قانونی ، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ، نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به موارد غیر اخلاقی ، نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفه عمومی ، نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامی در سایر شرکت ها و موسسات ، برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر، قبول تعهد خدمت در محل تعیین شده از طرف شرکت،تکمیل و ارسال فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت نخواهد داشت.
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
لطفا عدد وارد نمایید.
ماه (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
Invalid Input
رشته تحصیلی (*)
Invalid Input
محل تحصیل (*)
Invalid Input
آدرس الکترونیکی (*)
ورودی نامعتبر
آموزش‌های علمی و تخصصی‌ را که گذرانده‌اید:
تاریخ
Invalid Input
مدرک
ورودی نامعتبر
محل و موقعیت
Invalid Input
مدت
Invalid Input
آشنایی با زبان های خارجی
خواندن
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
خواندن
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
خواندن
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
خواندن
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
شماره تماس (*)
لطفا عدد وارد نمایید.
پیوست رزومه (*)
Invalid Input