ارسال رزومه

شرایط عمومی استخدام:

1-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس.
2-معتقد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.
3-التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران.
4- رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار.
5-نداشتن سابقه همکاری و عضویت در کلیه گروه های غیر قانونی .
6-نداشتن اعتیاد به مواد مخدر.
7-نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به موارد غیر اخلاقی.
8-نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفه عمومی.
9-نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامی در سایر شرکت ها و موسسات.
10-برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر.
11- قبول تعهد خدمت در محل تعیین شده از طرف شرکت،تکمیل و ارسال فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت نخواهد داشت.


نام(*)
مقدار نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
مقدار نامعتبر

کد ملی(*)
لطفا عدد وارد نمایید.

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

ماه(*)
ورودی نامعتبر

سال(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
Invalid Input

تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
Invalid Input

نام دانشگاه(*)
Invalid Input

محل تحصیل(*)
Invalid Input

معدل
مقدار نامعتبر

آدرس الکترونیکی(*)
ورودی نامعتبر

نوع آموزش
Invalid Input

آموزش‌های علمی و تخصصی‌ را که گذرانده‌اید:

محل و موقعیت
Invalid Input

تاریخ
Invalid Input

نوع آموزش
Invalid Input

مدرک
ورودی نامعتبر

مدت
Invalid Input

محل و موقعیت
Invalid Input

تاریخ
Invalid Input

مدت
Invalid Input

مدرک
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان های خارجی

نام زبان
Invalid Input

خواندن
Invalid Input

نوشتن
Invalid Input

مکالمه
Invalid Input

نام زبان
Invalid Input

خواندن
Invalid Input

نوشتن
Invalid Input

مکالمه
Invalid Input

آدرس(*)
مقدار نامعتبر

شماره تماس(*)
لطفا عدد وارد نمایید.

نوع شغل و حرفه ای که تمایل و یا آمادگی همکاری با شرکت را دارید بیان نمایید
(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت شغلی:

نام شرکت(عنوان سازمانی)
ورودی نامعتبر

سال ورود
ورودی نامعتبر

سال خروج
ورودی نامعتبر

نام شرکت(عنوان سازمانی)
ورودی نامعتبر

سال ورود
ورودی نامعتبر

سال خروج
ورودی نامعتبر

پیوست رزومه(*)
Invalid Input