کارشناس منابع انسانی

 1. آشنایی با کلیه فرایندهای منابع انسانی
 2. تسلط بر فرایندهای آموزش
 3. تسلط بر امور اداری و کارگزینی
 4. آشنا به زبان انگلیسی
 5. تسلط بر نرم افزارهای مجموعه اکسل و نرم افزارهای مربوطه
 6. دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 7. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر 

 

  

           

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 1. مسلط به فاز مهندسی و آشنایی با مباحث خرید و اجرا
 2. مسلط به نرم افزارهای Primaverap6، Office و MSP
 3. آشنایی با زبان انگلیسی در حد خوب (مکالمه، خواندن، نوشتن)
 4. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

 

 کارشناس it  برنامه نویس

        

 1. مسلط به MVC، Agular، TS
 2. تسلط به طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی (Data Base)
 3. آشنایی با زبان انگلیسی در حد خوب (مکالمه، خواندن، نوشتن)
 4. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

 

کارشناس سیستم ها و روش ها

 1. دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته مهندسی صنایع با حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
 2. آشنایی کامل با BPMN
 3. توانایی پیاده سازی استانداردها و مدل های تعالی سازمانی
 4. توانایی تحلیل و مستندسازی فرایندهای سازمانی
 5. تسلط بر Office
 6. آشنا به زبان انگلیسی
 7. تسلط بر سیستم مدیریت کیفیت
 8. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

       

   کارشناس امور حقوقی  

 

 1. دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته حقوق با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 2. آشنایی کامل با قوانین حقوقی واسناد ثبت شرکت ها و فرایندهای مربوطه
 3. تسلط در نگارش متون حقوقی
 4. آشنایی کامل با مقررات و قوانین وزارت نفت
 5. توانایی تهیه پیش نویس لوایح حقوقی و مدیریت دعاوی
 6. تسلط به زبان انگلیسی
 7. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

  

 

کارشناس قراردادها و مناقصات

 1. دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته حقوق با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 2. آشنایی کامل با قوانین حقوقی، تجارت ، بیمه و مالی
 3. توانایی بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی
 4. مهارت تهیه اسناد مناقصه
 5. مهارت تهیه متن قرادادها
 6. آشنایی کامل با مقررات و قوانین وزارت نفت
 7. تسلط در نگارش متون حقوقی
 8. تسلط به زبان انگلیسی
 9. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

 

کارشناس مهندسی قرارداد

 1. دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته مهندسی نفت و یا سایر رشته های مهندسی مرتبط با حداقل 6 سال سابقه کار
 2. آشنایی با مقرارت و قوانین وزارت نفت
 3. تسلط بر اصول و چهارچوب قراردادهای نفتی
 4. تسلط به زبان انگلیسی
 5. آشنا با سیستم مدیریت کیفیت
 6. آشنا به فنون مذاکره و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

 

 

کارشناس زمین شناسی

 

 1. دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته زمین شناسی با حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط
 2. آشنایی کامل با لایه‌های زمین‌شناسی در میادین نفتی و گازی
 3. آشنایی کامل با نرم افزاری های تخصصی مربوطه
 4. تسلط بر تهیه برنامه‌های زمین‌شناسی و مستندسازی مدارک فنی
 5. تسلط به زبان انگلیسی
 6. آشنایی کامل به اصول برنامه ریزی، سرپرستی
 7. مهارت در مذاکرات و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر

 

 

رییس مهندسی حفاری

 

 1. دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت و یا رشته های مرتبط با حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط
 2. تسلط بر طراحی های مورد نیاز برنامه های حفاری در خشکی و دریا
 3. آشنایی کامل با نرم افزاری های تخصصی مربوطه
 4. تسلط بر مستندسازی مدارک فنی
 5. آشنایی کامل با تجهیزات و دستگاه های حفاری
 6. تسلط بر زبان انگلیسی
 7. آشنا با سیستم مدیریت کیفیت
 8. مهارت در مذاکرات و فن بیان قوی جهت ایجاد ارتباط مؤثر 
 9.  

  کارشناس ریسک:

  1-دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت-حفاری

  2-آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریتی/مدیریت پروژه

  3-آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک

  4-دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

  5-توانمند در حوزه فعالیت های گروهی/حل مسئله

  6-آشنایی با زبان انگلیسی

   

   

   

   

  مدیر/رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه:

  1-دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع

  2-تسلط بر رویکرد مدیریت پروژه  PMBOK (ترجیحا مدرک PMP)

  3-دارای تجربه در حوزه پروژه های نفت، گاز (پروژه های EPD،EPC)

  4-دارای حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

  5-توانمند در حوزه فعالیت های گروهی/حل مسئله

  6-آشنایی با زبان انگلیسی

   

 

 

برای ثبت رزومه به آدرس ذیل مراجعه شود.

http://fa.gptkish.com/human-resource/application-form