• برنامه نویس Full stack 

مسلط به( MVC.net ,Bootstrap,Ajax,jQuery,js,Html,CSS)

به صورت تمام وقت با حداقل 2 سال سابقه کار

 

  • کارشناس سیستم ها و روش ها
  • کارشناس ریسک
  • کارشناس منابع انسانی
  • کارمند امور دفتری

 

برای ثبت رزومه به آدرس ذیل مراجعه شود.

http://fa.gptkish.com/human-resource/application-form