براساس برنامه ریزی های انجام شده، چاه شماره 9 پروژه میدان نفتی سعادت آباد روز گذشته 27 اسفند ماه سال جاری در مدار تولید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گلوبال پتروتک کیش، پروژه سعادت آباد که در شهر شیراز، منطقه سروستان قرار دارد یکی از پروژه های در دست اقدام شرکت گلوبال پتروتک کیش در 2 بخش تحت الارض و سطح الارض می باشد.
چاه شماره 9 پروژه سعادت آباد به عنوان اولین چاه از طرح توسعه 3 میدان نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی در واپسین روزهای سال 99 با ظرفیت تولید 1200 بشکه نفت در روز به بهره برداری رسید.