محمد سروش نیا، مدیر پروژه چلینگر و گرنگان از برپایی اولین دکل در موقعیت چاه 022 در این پروژه خبر داد.

مدیر پروژه چلینگر و گرنگان در مصاحبه با روابط عمومی گفت: از اسفند ماه سال 99 فعالیت های ترمیم موقعیت W022N به عنوان اولین چاه صورت گرفته و همزمان نیز دکل ملکی O2 از پروژه سعادت آباد به موقعیت مذکور انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به آماده سازی موقعیت طی ماه جاری، دکل ملکی O2 شروع به برپایی نمود که به موازات آن، آماده سازی و بررسی عملکرد دکل با نمایندگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در محل صورت
خواهد گرفت.

سروش نیا بیان کرد: طی ماه آینده نیز کالاها و خدمات حفاری به محل انتقال می یابد و حفاری شروع خواهد شد.

مدیر پروژه چلینگر و گرنگان در رابطه با موقعیت و حفاری چاه دوم گفت: درحال خاک برداری از موقعیت E002 جهت شروع حفاری چاه دوم طی 3 ماه آینده هستیم و در صورتیکه دکل ملکی O1  آماده شود به موقعیت ارسال خواهد شد.