شرکت گلوبال پتروتک کیش که اجرای پروژه حفاری میدان آذر در نزدیکی شهرستان مهران را به‌عهده دارد، به‌عنوان واحد نمونه کارگری در این شهرستان معرفی شد و از طرف اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی مهران مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهران، ضمن تقدیر از عملکرد شرکت گلوبال پتروتک کیش، علت انتخاب این شرکت به‌عنوان واحد نمونه کارگری را رعایت شاخص‌هایی چون جذب نیروی انسانی بومی، جذب فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستان مهران، پرداخت به‌موقع مطالبات از قبیل دستمزد، عیدی و سنوات کارگران و تعامل با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان عنوان کرده است.
لازم به ذکر است طبق قانون شرکت‌ها موظفند در اجرای پروژه‌ها از ۵۱ درصد نیروی بومی استفاده کنند، ‌در حالی که میزان جذب نیروهای بومی از طرف شرکت گلوبال پتروتک کیش به بیش از ۶۳ درصد رسیده است.