تفاهم نامه همکاری میان شرکت گلوبال پتروتک کیش و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور معاونین در ساختمان مرکزی شرکت گلوبال پتروتک کیش منعقد گردید.

این تفاهم نامه بین آقای مهندس علیرضا فخاری مدیر عامل شرکت گلوبال پتروتک کیش و آقای دکتر محمد حسن پنجه شاهی رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در ۸ ماده و ۲ تبصره به منظور مشارکت و همکاری جهت اجرای پروژه های مشترک وتلاش برای جذب شرکت های خارجی معتبر و تشکیل کنسرسیوم درراستای اجرا پروژه های توسعه میدان نفت و گاز به امضا رسید. از دیگر محورهای همکاری می‌توان به برگزاری سمینارها و بازدید های علمی –پژوهشی و استفاده از نیرو های نخبه دانشگاهی در پروژه های نفت و گاز به صورت مشترک اشاره نمود.

 

 تفاهم نامه همکاری میان گلوبال پتروتک کیش و انستیتو مهندسی دانشگاه نفت