داریوش حسنوند مطرح کرد:

عملیات اجرایی چاه شماره 6 پروژه سعادت آباد آغاز گردید

سرپرست پروژه سعادت آباد، اقدامات ایمن سازی چاه و همچنین آغاز عملیات اجرایی چاه شماره 6 پروژه سعادت آباد را تشریح کرد.

داریوش حسنوند در مصاحبه با روابط عمومی گفت : اوایل شهریورماه دستگاه حفاری O2 و اردوگاه آن عملیات جابجایی (Rig Move) را از یارد اهواز به سمت منطقه سروستان – میدان نفتی سعادت آباد - در 90 کیلومتری شهر شیراز آغاز کردند. پس از استقرار دکل و تجهیزات آن ، امکانات اردوگاهی ، ایمنی و همچنین برقراری امکانات ارتباطی و مخابراتی ، این مجموعه مورد بازدید کارفرما قرار گرفت که پس از دریافت تاییدیه آنها ، در مورخ 29 شهریور ماه  استقرار رسمی و آماده به کار اعلام گردید.

وی در ادامه اعلام کرد: پس از استقرار ، اقدامات اولیه مورد نیاز چاه های تعمیراتی از جمله بررسی تجهیزات سر چاهی، فشار خوانی ، کشتن چاه و در نهایت عملیات گذاشتن پلاگ سیمانی را آغاز کرده ایم.

حسنوند در پایان افزود : شرایط این چاه با توجه به تاریخچه عملیات تعمیراتی انجام گرفته بر روی آن در گذشته ، حساس و پیچیده است. لذا با توجه به این موارد زمان اتمام مراحل ایمن سازی چاه، زمانبر و حساس خواهد بود و به کنشها و واکشنهای چاه بستگی خواهد داشت. لیکن اگر شرایط عملیات به همین گونه تحت کنترل ادامه یابد ، با همت همکاران با دانش و تجربه مجموعه گلوبال و همچنین سرویس کمپانیها ، انشالله تا 7 روز آینده شاهد آغاز عملیات حفاری خواهیم بود.