طبق اعلام مدیریت منابع انسانی شرکت گلوبال پتروتک کیش، دوره آموزشی بین المللی Well Sharp هفته اول مهرماه در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، برگزاری دوره آموزشی فوق، بنا بر قرارداد فی مابین شرکت گلوبال پتروتک کیش و شرکت نفت فلات قاره به منظور آموزش

پرسنل واجد شرایط شرکت نفت فلات قاره انجام شد.

شایان ذکر است باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، این دوره آموزشی طی 5 دوره زیر نظر شرکت نفتا برگزار می شود که تا کنون یک دوره آن به پایان رسیده است.