دوره قراردادهای طرح و ساخت صنعتی در حوزه نفت و گاز 13 آبان با حضور معاونت و نمایندگان حقوقی و قراردادهای شرکت گلوبال پتروتک کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این دوره که توسط انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری، نفت، گاز و پتروشیمی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، 3 نفر از نمایندگان حقوقی و قراردادهای شرکت حضور داشتند.

شایان ذکر است، بررسی مفاد مهم شرایط عمومی و خصوصی پیمان، ساختار قراردادهای EPC، EPC از منظر پرداخت، بررسی اجمالی قراردادهای جدید EPDF – EPCF شرکت ملی نفت ایران و بررسی شیوه نامه حل اختلاف قراردادهای وزارت نفت از سرفصل های مورد بحث در این دوره بود.