به گزارش روابط عمومی، از آنجایی که توجه به شرایط کاری و تامین خدمات رفاهی کارکنان در اولویت برنامه های شرکت قرار دارد، مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش با همکاری معاونین و مدیران خود تمام تلاش خود را به کار بستند تا نسبت به تامین و تخصیص به موقع مزایای تعریف شده برای کارکنان با توجه به امکانات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.

شایان ذکر است، با توجه به شرایط موجود، پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل در روزهای پایانی‌سال ۹۸ رضایت و آرامش کارکنان شرکت گلوبال پتروتک کیش را به همراه داشته است.