عضو کمیسیون انرژی گفت: صنایع نفت، گاز و به ویژه پتروشیمی اشتغال آفرین هستند بنابراین یکی از محل هایی که عواید نفتی باید در آن سرمایه‌گذاری شود خود صنعت نفت است.

 

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این‌که روند کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی ادامه خواهد داشت، افزود: سال گذشته کاهش قیمت جهانی نفت، روند یادشده را شتاب داد.
عضو کمیسیون انرژی بر ادامه روند کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تأکید کرد و گفت: جایگزینی صادرات فرآورده با نفت خام تسهیل‌کننده تحقق این موضوع می‌داند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم افزود: امسال نیز در جریان تنظیم بودجه سال آینده (٩٥)، تلاش ها بر کاهش بیشتر وابستگی به عواید نفتی ادامه خواهد داشت چون قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در اسناد بالادستی تکلیف شده است.
این نماینده مجلس نهم بابیان اینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقامتی، کشور را در مقابل تکانه‌های بیرونی مقاوم خواهد کرد، افزود: بندهای متعددی از این سیاست ها ناظر بر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و مسائل مربوط به آن است.
تمیمی، بابیان این‌که پول نفت باید صرف توسعه شود، افزود: اقتصاد مقاومتی مسیر را برای تحقق موضوع یادشده مهیا می‌کند زیرا جدایی بودجه از نفت با تحقق اقتصاد مقاومتی به‌خصوص از مسیر صادرات فراورده‌های نفتی و محصول نهایی اجرایی می‌شود.