گلوبال پتروتک کیش با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مناسب، به گسترش فعالیت‌های خود پرداخته و پروژه‌هایی را به‌صورت کلید در دست انجام می‌دهد. اجرای پروژه‌های حفاری به‌صورت EPDS شامل خدمات مدیریت پروژه، مهندسی حفاری، خدمات جانبی حفاری، عملیات حفاری، خرید کالا و پشتیبانی حفاری از جمله خدمات شرکت است.

طرح پایدار غرب که شامل حفر چهار چاه جدید و تعمیر و تغییر جهت سه چاه به‌علاوه تهیه دو دستگاه حفاری خشکی، مهندسی، طراحی چاه، مدیریت، پشتیبانی و ساخت چاه بود، اولین پروژه EPD شرکت در بخش خشکی بود که در سال ۸۶ با موفقیت اجرا و به پایان رسید.

طرح بند کرخه و پروژه آذر از دیگر پروژه‌هایی است که به‌صورت کلید در دست توسط این شرکت به انجام رسیده است.

پروژه آذر که عملیات اجرایی آن در حال حاضر نیز ادامه دارد، از جمله پروژه‌های مشترک و مهم ملی است که گلوبال پتروتک کیش به‌عنوان یکی از پیمانکاران عمده آن در حال فعالیت است. بر اساس قرارداد میان شرکت گلوبال پتروتک کیش و شرکت سروک آذر، حفاری ۱۰ حلقه چاه توسعه‌ای، توصیفی و تعمیری به‌صورت (EPDS - خدمات مهندسی، تامین کالا، تامین دستگاه حفاری و ارائه خدمات سرویس‌های حفاری) به این شرکت واگذار شده و عملیات حفاری در حال حاضر با تامین سه دستگاه حفاری خشکی در این میدان نفتی در حال انجام است. دو دستگاه حفاری ملکی O2 و O3 به همراه دکل استیجاری O4 به‌طور همزمان در این پروژه که از پیچیدگی‌های گسترده فنی و عملیاتی برخوردار است، به‌کار گرفته شده است.

در بخش دریایی نیز پروژه توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی شامل حفاری ۲۲ حلقه چاه و نیز پروژه لایه نفتی پارس جنوبی شامل حفاری دو حلقه چاه توصیفی، تولیدی از جمله پروژه‌هایی است که به‌صورت کلید در دست به شرکت گلوبال پتروتک کیش واگذار شده بود.