ارائه خدمات مشاوره و مهندسی حفاری بخشی از فعالیت‌های شرکت گلوبال پتروتک کیش است.

خدمات شرکت در این زمینه شامل موارد زیر است:

• مشاور مهندسی حفاری برای شرکت‌ها، پیمانکاران، سازمان‌ها و مالکان دولتی و پیمانکاران بیع متقابل در زمینه نفت و گاز

• مشاور مستقل پروژه برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان، ارائه مشاوره مستقل درباره مدیریت و اجرای طرح‌های مهندسی، خرید و حفاری به‌صورت EPD

• کنترل‌کننده مستقل برنامه حفاری

• مدیریت پروژه و ناظر تضمین کیفیت/ کنترل کیفیت