گلوبال پتروتک کیش به‌همراه شرکت‌های همکار خود که تحت مدیریت یک هلدینگ فعالیت می‌کنند، زنجیره‌ای از خدمات کامل صنعت حفاری و حوزه بالادستی صنایع نفت و گاز را ارائه می‌دهند. یکی از فعالیت‌های اصلی این شرکت تامین دستگاه‌های حفاری دریایی و خشکی است. گلوبال پتروتک کیش دو دستگاه حفاری دریایی و سه دستگاه حفاری خشکی را در مالکیت خود دارد و علاوه بر آن تاکنون در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت، دستگاه‌های حفاری بسیاری را برای پروژه‌های حفاری شرکت‌های دولتی یا خصوصی تامین کرده است. تامین دستگاه حفاری برای اجرای عملیات حفاری در پروژه‌های شرکت‌های نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس، مهندسی و توسعه نفت، شرکت ملی حفاری، پترو ایران و انرژی دانا در دریا و شرکت‌های ملی حفاری، نفت مناطق مرکزی، توسعه صنایع نفت و انرژی و سپهر انرژی در خشکی از جمله این فعالیت‌هاست.

گلوبال پتروتک کیش از طریق تامین دستگاه حفاری، در گستره وسیعی از میادین نفت و گاز کشور حضور داشته و نام خود را در بسیاری از پروژه‌های مهم ملی به ثبت رسانده است.