شرکت گلوبال پتروتک کیش با ایجاد فرآیند یکپارچه در فعالیت‌های مرتبط با صنعت حفاری از جمله خرید، انبارداری، حمل و نقل، نگهداری، تعمیرات و عقد قرارداد برای تامین خدمات، مزیت رقابتی پایداری را ایجاد کرده است.
تاسیسات بهینه شرکت در کنار مدیریت انبارها، کنترل کیفیت دستگاه‌ها، تامین قطعات یدکی و ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان مناسب، ما را قادر ساخته تا بهترین خدمات ممکن را ارائه داده و از رضایت کامل مشتریان اطمینان حاصل کنیم.
ما در منطقه آزاد کیش و اهواز در ایران پایگاه‌های لجستیک داریم. پایگاه اهواز با مساحتی بیش از 95 هزار متر مربع دارای سه هزار متر مربع فضای پوشیده ‌است. بخشی از این فضا برای انبار، نگهداری تجهیزات حفاری و لوازم یدکی و بخش دیگری از آن فضای کارگاهی الکتریکی- مکانیکی است.
پایگاه اهواز در حال حاضر برای پشتیبانی از دکل‌های حفاری خشکی، تحت نظارت گلوبال ‌پتروتک کیش در اختیار شرکت اسرکیش قرار گرفته‌است.
پایگاه 25 هزار متر مربعی جزیره کیش نیز برای فعالیت‌های پشتیبانی دستگاه‌های حفاری دریایی گلوبال پتروتک کیش و پروژه‌های فراساحلی و نیز محل تعمیر و نگهداری در نظر گرفته‌شده‌است.